Home

Leuk dat u op de website komt kijken van gerechtsdeurwaarderskantoor Van Roon, Saly & Partners. Op deze website kunt u informatie vinden over de producten en diensten die wij kunnen bieden. Wij hebben een andere kijk op incasso. Zeker nu de incassobedrijven onder druk staan. Lees hier een artikel met radiofragment met Paul van Roon.

De site is ook interactief; informatie aanvragen of online dossier inzien zijn bijvoorbeeld mogelijkheden op deze site. Neem dus gerust een kijkje en neem contact op indien u nog meer informatie wenst. Wij zijn u graag van dienst.

WIK (Wet Incassokosten)

Per 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden.

Wat moet u weten?
 • In de WIK wordt de verschuldigdheid van de incassokosten wettelijk vastgelegd. De rechter mag deze kosten niet meer 'matigen'.
 • De incassokosten zijn verschuldigd aan de leverancier (schuldeiser) als deze:
  - zaken heeft gedaan met een consument (particulier).
  - een schriftelijke betalingsherinnering heeft gezonden met een betaaltermijn van ten minste veertien dagen.
 • U mag de incassokosten conform een gestaffeld tarief in rekening brengen per factuur of over alle openstaande facturen. Het minimumtarief bedraagt € 40,- en u moet de incassokosten specificeren.
 • U doet er verstandig aan uw Algemene Voorwaarden te (laten) controleren of u geen voorwaarden hanteert in strijd met de WIK en of uw voorwaarden nog van toepassing zijn voor bedrijven. Voor vorderingen op bedrijven geldt de WIK niet.
 • Ook doet u er verstandig aan om uw huidige incassobeleid te heroverwegen. U mag incassokosten aan uw debiteuren (lees: klanten!) in rekening brengen, u moet het niet!
 • Welke tariefafspraken hebt u met uw incassopartner? Uw incassopartner mag namelijk vanaf 1 juli 2012 bij uw debiteur geen hogere kosten in rekening brengen dan u zelf zou doen of hebt gedaan conform de WIK.
 • Welke incassopartner hebt u nodig? De keuze zal afhankelijk zijn van het door u gekozen incassobeleid. Kiest u voor handhaving van uw huidige incassobeleid, waarbij de incassokosten eerst door uw incassopartner in rekening worden gebracht, of wilt u zelf de incassokosten al in rekening gaan brengen? Vanaf 1 juli a.s. kunt u zelf aanmaningen met incassokosten verzenden. Heeft dat geen succes, dan kunt u rechtstreeks naar de gerechtsdeurwaarder. Sneller, goedkoper en met kennis van zaken.
Lees hier meer als u meer wilt weten


Bezoekadres: Baden Powellweg 263, 1069 LH Amsterdam | Postadres: Postbus 9891, 1006 AN Amsterdam | Telefoon: 020-5062828 | Fax: 020-5062830 | Email: info@vanroon-incasso.nl